Wyroby rybne
najwyższej jakości

Nasze przedsiębiorstwo znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny. Oznacza to, iż zakład spełnia wszelkie wymagania określone zarówno w prawodawstwie
Unii Europejskiej jak i Polskim.

thomas-vogel-Xbu1zW9gmDY-unsplash
RECEPTURY

Doskonaląc nieustannie nasze receptury oraz wizualizację produktów, chcemy spełnić oczekiwania odbiorców.

  • współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami surowca oraz półproduktów,
  • do produkcji używamy tylko naturalne przyprawy tj. zioła, warzywa z ekologicznych terenów woj. podkarpackiego
    i sąsiadujących.

Wyjątkowy smak naszych wyrobów uzyskujemy dzięki temu,
że nie stosujemy dodatków i substancji wspomagających.
Są produktami bardzo naturalnymi, gdyż bazujemy wyłącznie na świeżych warzywach, suszonych ziołach i rybie o najlepszej jakości.

MONITOROWANIE JAKOŚCI

Aby utrzymać wysoki poziom jakości wyrobów został wprowadzony system HACCP polegający na ciągłym monitorowaniu procesu technologicznego w oparciu
o ustalone krytyczne punkty kontroli. System ten zapewnia wysoką jakości wyrobów i jest istotny dla bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Ma on na celu identyfikację
i eliminowanie potencjalnych zagrożeń występujących
w środkach spożywczych zagrażających zdrowiu konsumenta.

Ciągła analiza systemu, weryfikowanie przy współpracy
z Inspekcją Weterynaryjną pozwala podjąć środki zapobiegawcze, które pozwolą unikać zagrożeń na każdym etapie produkcji gwarantując naszym Klientom bezpieczne wyroby, o stałej, powtarzalnej i najwyższej jakości.